Ivar Skeie: Pasienten med rusmiddelproblemer hos allmennlegen

Ivar Skeie (overlege LAR DPS Gjøvik og forsker ved SERAF) med et foredrag om pasienter med rusmiddelproblemer hos fastlegen. Her snakker han blant annet om lege-pasientforhold, roller, arbeidsformer og samarbeidspartnere.

Foredraget ble spilt inn hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Publisert 24. feb. 2016 17:10 - Sist endret 9. mars 2021 12:00