Ivar Skeie: Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige

Ivar Skeie (overlege LAR DPS Gjøvik og forsker hos SERAF) med et foredrag om somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige. Her snakker han blant annet om skader ved injisering, overdoser, ernæring, tannhelse også videre.

Foredraget ble spilt inn hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Publisert 24. feb. 2016 17:14 - Sist endret 9. mars 2021 11:59