Kristine Abel: ADHD og ruslidelser

Foredraget ble holdt av Kristine Abel «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt ved SERAF 23.05.14.

Vidoen er spilt inn i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Publisert 24. feb. 2016 16:49 - Sist endret 9. mars 2021 11:55