Psykolog kartlegger bruk av rusmidler

Psykolog og SERAF-stipendiat Eline Borger Rognli viser et eksempel på kartlegging av rusmiddelbruk (AUDIT) og bruk av motiverende intervju. Tom Barth kommenterer intervensjonene.

Videoen ble publisert av ROP-TV i 2015.

Publisert 20. nov. 2015 13:29 - Sist endret 19. feb. 2016 13:04