Fikk OUS-pris for fremragende forskning

Klinmeds Kristina Haugaa og Lars T. Westlye er tildelt årets priser for fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Fornøyde prismottakere etter utdelingen. Fra venstre Lars T. Westly, Arne Klungland og Kristina Haugaa. Foto: Oslo universitetssykehus.

Både Haugaa og Westlye ble tildelt prisen Early Career Awards, som er på 150.000 kroner. Prisen deles ut årlig og er en heder til de beste blant sykehusets etablerte forskere og en påskjønnelse og stimulans videre til lovende talenter. Prispengene skal benyttes til videre forskning.

Vil redusere dødsfall hos unge med hjertesykdom

Kristina Haugaa er førsteamanuensis ved Kardiologisk avdeling. Hun undersøker unge personer med genetiske hjertesykdommer som har risiko for plutselig hjertedød. Dette er sykdommer som ofte forverres av fysisk trening.

– Vi vil finne bedre metoder og risikomarkører som hjelper oss å identifisere de med høyest risiko for plutselig død. Videre undersøker vi hvor mye trening disse pasientene tåler uten å forverre sykdommen, sier Haugaa.

Målet med forskningen er å redusere antallet dødsfall hos unge med genetisk hjertesykdom.

– De nye metodene som avdekker tidlig sykdom brukes for å velge ut de pasientene som skal ha livreddende behandling med implanterbar hjertestarter. Fysisk aktivitet er viktig for generell helse og vår forskning vil bidra til å gi disse pasientene råd om sikker treningsmengde og treningsmåte, forklarer hun.

Denne utmerkelsen betyr mye for forskeren.

– Det er en stor og veldig hyggelig anerkjennelse av det arbeidet som forskningsgruppen har lagt ned og som jeg er veldig takknemlig for. Prisen inspirerer til videre arbeid og vi har mange planer som vi ønsker å realisere. Å se at vår forskning verdsettes er fantastisk hyggelig.

Mekanismer som påvirker hjernens helse

Lars T. Westlye er seniorforsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). Hans forskningsgruppe undersøker hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer påvirker hjernens struktur og funksjon i ulike livsfaser.

– De fleste psykiske lidelser oppståri ungdomsårene. Vi bruker avansert hjerneavbildning til å finne kjennetegn i hjernen til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Vi undersøker hvilke genetiske og miljømessige faktorer som påvirker utviklingen av disse kjennetegnene, hvordan de henger sammen med kognitiv funksjon og kliniske symptomer, og hvordan de responderer på behandling, forklarer forskeren.

Gruppen ønsker å forstå grunnleggende mekanismer som påvirker hjernens helse. På sikt er målet å kunne gi nye muligheter for tidlig oppdagelse av sykdom og utvikling av ny og persontilpasset behandling.

– Økt kunnskap om hvordan hjernens helse kan forebygges og bedres har betydelig klinisk nytteverdi, mener Westlye.

Også for denne prisvinneren er det gruppen som trekkes frem når han omtaler hederen fra OUS.

– Dette er en usedvanlig hyggelig og motiverende anerkjennelse av arbeidet som gjøres i min forskningsgruppe og ved NORMENT generelt. Min forskningshverdag er i stor grad preget av et aktivt og stimulerende samarbeid mellom en rekke unge og talentfulle forskere med ulik fagbakgrunn og spisskompetanse, og det er en stor ære å kunne motta en pris på vegne av denne gruppen, sier han.

Om prisene

Det er sykehusets forskningsutvalg som står bak prisutdelingen, mens sykehusets eksterne vitenskapelige råd har vurdert kandidatene, som er nominert av minst to forskerkolleger ved sykehuset og universitetet.

Prisen Excellent Researcher Award på 300.000 kroner ble tildelt Arne Klungland ved Institutt for medisinske basalfag.


 

Av Oslo universitetssykehus og Julie Nybakk Kvaal
Publisert 25. juni 2018 11:12 - Sist endret 25. juni 2018 11:23