Kristina Haugaa leder nytt SFI

Nytt senter for forskningsbasert innovasjon skal bruke kunstig intelligens og store datasett for å gi bedre helsetjenester for hjertesyke pasienter.

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, frisyre, panne.

Kristina Haugaa. Foto: Privat.

En femtedel av Norges befolkning lever i dag med hjerte- og karsykdom eller har en høy risiko for å bli diagnostisert med en slik sykdom, ifølge tall fra FHI. Til tross for at antallet som dør av hjertesykdommer går nedover, er det et økende antall personer som lever med hjertesykdommer eller som får forebyggende behandling. Denne sykdomsgruppen krever enorme ressurser fra helsevesenet.

I årene som kommer vil antall personer med hjertesykdom bare øke. Det er derfor svært viktig å kunne oppdage hjertesykdommer tidlig og kunne gi mer effektiv behandling enn det vi har i dag.

Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, NTNU, Simula og Sørlandet Sykehus fått tildeling som Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI).

Det nye senteret Precision Health Center for Optimized Cardiac Care (PROCardio) skal bruke kunstig intelligens og store datasett for å gi bedre helsetjenester innen kardiologi. Senteret ledes av Kristina Haugaa, førsteamanuensis ved Kardiologisk avdeling på Hjerte-, lunge og karklinikken. 

IKT-plattform for kardiologi

Avanserte informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) er viktige i moderne medisin, og bruken og betydningen av dem øker raskt. Senterets hovedmål er å lage en klinisk drevet og validert IKT-plattform for kardiologi ved bruk av store datasett og kunstig intelligens. En slik plattform vil gjøre det mulig å bedre tilpasse helsetjenestene til hjertepasienter.

– Vi skal undersøke pasienter med ulike typer hjertesykdommer med flere ulike metoder, og bruke kunstig intelligens for å forbedre både diagnostikk og behandling, forteller Kristina Haugaa.

Nyskapende teknologi som kunstig intelligens har potensial til å gjøre kritiske gjennombrudd i behandlingen av hjertesykdommer.

Vil optimalisere behandlingen av hjertesykdommer

Resultatene fra senteret vil kunne forhindre både under- og overbehandling av pasienter. I tillegg vil det redusere samfunnskostnadene denne behandlingen innebærer for flere pasientgrupper.

– Senteret skal utvikle, teste og validere nye verktøy som kan forutsi en enkelt pasients sykdomsprogresjon og estimere risiko for plutselig hjertedød. Videre er målet å utforme en oversikt som inkluderer tidligere og fremtidige behandlinger og slik optimalisere behandlingen av hjertesykdommer, sier Haugaa.

Om SFI-ordningen

ProCardio bygger på et tidligere SFI, Center for Cardiological Innovation (CCI) som ble ledet fra OUS mellom 2011 og 2019.

– Det er flott at kardiologimiljøet klarer å videreføre SFI – det vitner om innovasjon og kvalitet som institusjonene skal legge til rette for og er stolte av, sier instituttleder Dag Kvale.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning som finansieres av Forskningsrådet. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskapning, og utføre forskning av høyt internasjonalt nivå. Sentrene får finansiering for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3).

Les mer

Kontakt

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 18. juni 2020 10:31 - Sist endret 18. juni 2020 15:37