5 Klinmed-forskere blant verdens mest siterte

Plasseringen betyr at forskerne har hatt stor betydning for utviklingen innen henholdsvis hjerteforskning og forskning på mental helse.

Bildet kan inneholde: slips, ansikt, hode, hake.

Stefan Agewall, Dan Atar, Terje Rolf Pedersen, Ole Andreassen og Daniel Quintana er blant de 20 norske forskerne på listen. Foto: Øystein Horgmo, UiO og Kirsten Sjøwall.

Selskapet Clarivate utformer årlig en oversikt over verdens mest siterte forskere. De tar utgangspunkt i de 1 prosent mest siterte artiklene i Web of Science fra 2009 til 2019, hvor de både sorterer etter fagområde og år.

Oppmerksomhet til forskningsfeltet

På listen for 2020 er det over 6000 forskere fra 60 land, hvorav 20 er norske, skriver Forskerforum i en artikkel.

Én av de fem fra Klinmed er professor Stefan Agewall ved Hjertemedisinsk avdeling. Han er kardiolog og forsker på aterosklerose, hjerteinfarkt og hjertesvikt.

– Det er svært hedrende å være på denne fine listen fra Clarivate. Jeg håper det betyr mer oppmerksomhet på de forskningsfeltene som jeg jobber med, sier Agewall.

Stor betydning for utviklingen på forskningsfeltet

Ifølge Forskerforum betyr en plass på denne listen at forskeren har hatt stor betydning for utviklingen innenfor sitt forskningsområde.

Agewall har de siste årene forsket på en uvanlig type hjerteinfarkt kalt MINOCA, som ikke forårsakes av innsnevringer på koronararteriene. Denne typen hjerteinfarkt gjelder 7-8% av alle infarktene og rammer flest kvinner.

– Det finnes ikke mange studier på MINOCA fra før, og det har vært uklart hvordan disse pasientene skal behandles og utredes. Basert på de resultatene vi og andre har fått, har vi skrevet retningslinjer for MINOCA som er implementert i klinikker over hele verden, sier han.

Flere hjerteforskere på listen

I tillegg til Agewall står også to andre hjerteforskere fra Klinmed på årets liste; professor Dan Atar og professor emeritus Terje Rolf Pedersen. Atar var også blant de mest siterte forskerne ifjor.

– Forskning innen kardiologi er meget omfattende og utvikler seg raskt. Dette påvirker selvfølgelig antallet siteringer, sier Agewall, men påpeker samtidig:

– Man kommer ikke med på listen fordi kardiologi er ett forskningsaktivt felt. Det er de som siteres mest innen dette tøffe området som er med på Clarivates liste.

Verdensledende innen forskning på mental helse

Også professor Ole Andreassen og forsker Daniel Quintana, begge ved Norsk senter for mentale lidelser (NORMENT), står på Clarivates liste over mest siterte forskere.

NORMENT, som er et tverrfaglig senter for fremragende forskning, er verdensledende innen forskning på mental helse og vil finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Les mer

Kontakt

Emneord: hjerteforskning, mentale lidelser, Stefan Agewall, Dan Atar, Terje Rolf Pedersen, Ole Andreassen, Daniel Quintana
Publisert 27. nov. 2020 14:21 - Sist endret 22. mars 2022 15:01