22,5 millioner kroner til forskning på heroinassistert behandling (HAB)

SERAF-ledet prosjekt skal evaluere behandlingsformen og si noe om nytten av HAB i Norge.

Bildet kan inneholde: anlegg.

Illustrasjon: Colourbox.com

Regjeringen besluttet i oktober i fjor å sette i gang et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling (HAB). Dette er en behandling der medisinsk heroin gis til personer med heroinavhengighet. Prøveprosjektet skal være igangsatt i løpet av 2020 med de første pasientene ved klinikker i Oslo og Bergen.

For å kunne bli med i prosjektet er ett av kriteriene at man har vært i behandling med LAR (legemiddelassistert rehabilitering) uten at dette har ført til særlig bedring av livssituasjonen.

– Behandlingstilbudet skal integreres som del av den ordinære LAR-behandlingen. På den måten vil HAB være en del av medikamentvalget i LAR, forklarer professor Thomas Clausen, leder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved UiO.

Skal evaluere behandlingsformen

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hake, panne, ansiktshår.
Professor Thomas Clausen. Foto: UiO

Samtidig som den kliniske behandlingen av pasienter starter opp, skal SERAF gjennomføre følgeprosjektet med å evaluere tiltaket.

– Evalueringen har som mål å generere ny kunnskap om behandlingstilbudet og hvordan pasientene får det i HAB, forklarer Clausen

Mot slutten av evalueringsprosjektet skal det leveres en rapport der det skal gis anbefalinger til myndighetene om dette tilbudet bør videreføres.

– Der vil vi også si noe om hvordan behandlingen kan gjøres tilgjengelig for flere personer dersom det evalueres som et nyttig tilskudd til behandlingen, sier han.

Bred innhenting av informasjon

SERAF leder prosjektet og skal samarbeide med Rusforsk OUS, BAR i Helse Bergen, CRF i Aarhus og brukerorganisasjonen proLARNett om innsamling av data.

– En viktig del av prosjektet er at vi legger opp til vesentlig brukerinvolvering som del av evalueringen gjennom proLARNetts bidrag, sier Clausen.

SERAF vil innhente mest mulig informasjon i prosjektet ved å bruke et bredt utvalg av forskningsmetoder.

– VI planlegger både kvalitative intervjuer av pasienter, pårørende og behandlere, innsamling av kliniske data fra pasientene underveis i behandlingen, samt bruk av nasjonale registre for å følge behandlingsforløp over tid, forklarer Clausen.

Inspirasjon fra Danmark

Gjennom samarbeidet med den danske partneren skal SERAF også bidra med analyser og få ut ny kunnskap om den danske heroinbehandlingen.

– Den norske modellen er i stor grad er inspirert av behandlingen med heroin i Danmark. Der har de data fra 2010 og frem til i dag. Vi vil kunne se på data og resultater fra behandlingen i Danmark en god stund før vi vil ha tilstrekkelige data for analyser fra det norske prosjektet, forteller han.

22,5 millioner til prosjektet

Totalt har SERAF mottatt 22,5 millioner kroner over 4,5 år for å lede prosjektet, etter en åpen konkurranse med flere deltakere.

– For SERAF som har et fokus på, og bred kompetanse fra, forskning om behandling av opioidavhengighet, er dette prosjektet helt i kjernen av vårt kompetanseområde. Vi er glade for at vi skal bidra med denne følgeforskningen sammen med partnerne i prosjektet, sier Clausen.


Mer informasjon

Kontakt

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 18. aug. 2020 14:49 - Sist endret 18. aug. 2020 14:49