Tuula Nyman og partnere får 57 millioner til forskningsinfrastruktur på proteomikk

Nettverket er første koordinatorprosjekt for Klinmed i Forskningsrådets satsing på forskningsinfrastruktur.

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, hake, panne.

Tuula Nyman er forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Foto:UiO. 

Tuula Nyman og partnere har fått 57 millioner til sitt prosjekt «Nasjonalt nettverk for avansert proteomikk-infrastruktur», forkortet til NAPI. Nyman er forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Klinmed, og leder kjernefasiliteten for proteomikk ved OUS og UiO.

– NAPIs hovedmål er å etablere en nasjonal teknologi- og forskningsinfrastruktur for proteomikk, sier Nyman.

Hva er proteomikk?

Alle proteiner i en celle, vev eller organisme kalles sammen for et proteom. Proteomikk er storskalastudier av proteiner.

– Informasjon på proteomnivå er helt avgjørende for å kunne forstå sykdomsmekanismer, identifisere nye mål for terapi og å utvikle persontilpasset behandling, forklarer hun.

Viktig tildeling for forskningsfeltet

Nyman fremhever hvor viktig tildelingen er for hele proteomikkfeltet i Norge, og gleder seg til et tett nasjonalt samarbeid.

– Proteomikk krever avanserte massespektrometri-instrumenter. De fleste av oss som jobber med proteomikk i dag har gammel og utdatert utstyr. Denne tildelingen gir oss muligheten til å kjøpe nye, toppmoderne instrumenter og utvikle nye teknikker innen proteomikk, sier hun. 

Partnere i prosjektet er alle nåværende norske kjernefasiliteter for proteomikk, og består av forskere fra UiO, NTNU, UiB, UNN og NMBU. En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium for forskere både i og utenfor eget miljø. I tillegg samarbeider NAPI med forskergrupper som har fokus på teknologiutvikling innen feltet.

Nasjonal satsing på infrastruktur

For å drive forskning på internasjonalt toppnivå er det avgjørende med god og oppdatert infrastruktur. Med sin nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur ønsker NFR å «bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til».

Tildelingen fra NFR er første gangen Klinmed er koordinator for et stort, nasjonalt infrastrukturprosjekt.

– Det er svært gledelig at Klinmed koordinerer den nasjonale infrastrukturen for proteomikk-analyse. Denne tildelingen vil øke kapasiteten for proteomikk og styrke vår kompetanse i dette raskt utviklende feltet. Vi håper økt tilgjengeligheten av denne teknologien fører til at flere tar det i bruk i sin forskning, sier Klinmeds nestleder Shuo-Wang Qiao.


Kontakt

Les mer

Publisert 14. jan. 2020 15:24 - Sist endret 3. feb. 2020 09:40