English version of this page

Om kjernefasiliteter

En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø.

Figur av DNA-molekyl

Illustrasjon: Colourbox

Mange fagmiljøer ved Det medisinske fakultet er avhengig av avansert forskningsinfrastruktur. Fakultetet har kjernefasiliteter og annen infrastruktur som skal dekke dette behovet. 

En kjernefasilitet har særlig kostbart utstyr som gjøres allment tilgjengelig også for forskere utenfor fasiliteten. Dette kan gjøres ved at forskerne selv får tilgang til utstyret eller ved at fasilitetens ansatte gjør analyser for forskeren. 

Fakultetet har i underkant av 20 kjernefasiliteter. Mange av fasilitetene drives i samarbeid med universitetssykehusene og andre miljøer.

Fagråd for kjernefasiliteter

Kjernefasilitetene er en del av universitetets forskingsinfrastruktur.

Fagrådet for kjernefasiliteter ved Universitetet i Oslo er et rådgivende organ for forskningsinfrastrukturutvalget og er nedsatt av universitetsdirektøren i hht. mandat. Fagrådets sammensetning er beskrevet i Oppnevnelse av Fagråd for kjernefasiliteter ved Universitetet i Oslo (UiO) 2017-2018 (pdf).

Har du en tjeneste som kanskje kan få status som kjernefasilitet? Da kan du lese mer på hvordan bli en kjernefasilitet?.

Kjernefasiliteter ved andre UiO-fakulteter

Kjernefasiliteter og annen forskningsinfrastruktur på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Kjernefasiliteter ved andre institusjoner

Kontakt

Michael T. N. Møller

Publisert 20. juni 2016 13:26 - Sist endret 9. sep. 2019 08:25