Verneombud og HMS-koordinatorenes oppgaver

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidsmiljøloven følges. HMS-koordinator bistår leder med å ivareta HMS-ansvaret.

Fakultetsledelsen har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet. Ved instituttene er instituttleder ansvarlig.

Ledende instituttverneombud

Ledende instituttverneombud koordinerer verneombudenes arbeid innen en organisatorisk enhet og velges av og blant verneombudene.

Ledende instituttverneombuds oppgaver er blant annet å:

 • Koordinere virksomheten til verneombudene ved Klinmed
 • Representere ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av systematisk HMS-arbeid
 • Representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet
 • Delta i arbeidet i instituttets lokale arbeidsmiljøutvalg, KLINMED- LAMU, som arbeidstakerrepresentant

Institutt for klinisk medisin har 18 verneområder med valgte verneombud. Ledende instituttverneombud koordinerer verneombudenes arbeid innen en organisatorisk enhet.

Ved Institutt for klinisk medisin har instituttverneombudet også ansvar for følgende ansatte:

 • Ledere på instituttnivå:
  • instituttleder
  • instituttleders stedfortreder/nestleder OUS
  • administrasjonssjef Klinmed
  • nestleder administrasjonssjef
 • Leder Campus Ahus
 • UiO-tilsatte klinikkledere og forskningsledere
 • Alle UiO-ansatte i Akuttklinikken (AKU) og Oslo sykehusservice (OSS)

Hvem er ledende instituttverneombud?

HMS-koordinators rolle

 • Instituttleder har det overordnete ansvaret for HMS-arbeidet ved instituttet
 • Administrasjonssjef og HMS-koordinator bistår instituttledelsen i HMS-arbeidet
 • HMS-koordinator bistår leder med å ivareta HMS-ansvaret. Hvilke arbeidsoppgaver som er delegert til HMS-koordinator blir avtalt mellom leder og HMS-koordinator.

Hvem er HMS-koordinator?

Se også UiOs sider om HMS-koordinatorens oppgaver.

Publisert 28. apr. 2014 10:45 - Sist endret 29. apr. 2014 08:46