English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2017

Vitenskapelige publikasjoner 1469 publikasjoner
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 740*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 996**
Avlagte doktorgrader 167
Vitenskapelige årsverk 300
Vitenskapelig ansatte personer 620
Tekniske årsverk 69
Teknisk ansatte personer 92
Administrative årsverk 75
Administrativt ansatte personer 97
Økonomi 486 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 49 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 308

*) 691 av disse er på Profesjonsstudiet i medisin og 49 er på masterprogrammet Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.

**) Antall kandidater pr. høst 2018, innrapportert til DBH 15.10.18.

Publisert 9. juni 2017 11:01 - Sist endret 5. nov. 2018 16:18