English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2021

Vitenskapelige publikasjoner 1770
Profesjonsstudier 1
Masterprogram
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 755*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 945**
Avlagte doktorgrader 125
Vitenskapelige årsverk 370
Vitenskapelig ansatte personer 656***
Tekniske årsverk 77
Teknisk ansatte personer 99***
Administrative årsverk 81
Administrativt ansatte personer 107***
Økonomi 558 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 48 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 356***

*) 755 på Profesjonsstudiet i medisin, fordelt på Klinmed etter hvor stor andel av undervisningen av fakultetets 1360 studenter (tallet er rundet av til nærmeste 5) på profesjonsstudiet i medisin som instituttetes ansatte utfører.

**) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.22. Tallet er av personvernhensyn rundet av til nærmeste 5.

***) Tallet er fra 2020, tall fra 2021 er forsinket.

Kilder til offisielle tall og fakta om instituttet

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 11:01 - Sist endret 10. mai 2022 14:31