English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2020

Vitenskapelige publikasjoner 1636
Profesjonsstudier 1
Masterprogram
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 733*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 955**
Avlagte doktorgrader 154
Vitenskapelige årsverk 330
Vitenskapelig ansatte personer 656
Tekniske årsverk 73
Teknisk ansatte personer 99
Administrative årsverk 82
Administrativt ansatte personer 107
Økonomi 562 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 50 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 356

*) 733 på Profesjonsstudiet i medisin, fordelt på Klinmed etter hvor stor andel av undervisningen av fakultetets 1320 studenter (tallet er rundet av til nærmeste 5) på profesjonsstudiet i medisin som instituttetes ansatte utfører.

**) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.21. Tallet er av personvernhensyn rundet av til nærmeste 5.

Kilder til offisielle tall og fakta om instituttet

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 11:01 - Sist endret 6. mai 2021 13:27