English

K.G. Jebsen senter for cøliakiforskning (KGJCDRC)

Postadresse Pb 4950 Nydalen, OUS/RH, 0424 OSLO
Besøksadresse Sognsvannsven 20
0372 OSLO
Stedkode 531873

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Christophersen, Asbjørn Forsker asbjorn.christophersen@medisin.uio.no
Wyrozemski, Lukasz Adam Forsker +47 92056342 l.a.wyrozemski@medisin.uio.no