English version of this page

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS HF Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13154015 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531812 Vortex, FS m.m.