English version of this page

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM)

Kontakt

Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo