English version of this page

Avdeling for mikrobiologi (MIK)

Avdelingen har sykehus- og universitetsfunksjoner som er integrert i virksomheten. Våre hovedoppgaver omfatter infeksjonsdiagnostikk, forskning og utdanning. 

Vi har en betydelig forskningsvirksomhet som omfatter både basal biologisk forskning og translasjonsforskning. Basalforskningen er særlig knyttet til DNA-reparasjon, genomstabilitet, horisontal genoverføring og epigenetikk.

Translasjonsforskningen omfatter studier av antibiotikaresistens, spesielt hos bakterier og sopp, og patogenese ved både bakterielle og virale infeksjoner.

Innen forskning på antibiotikaresistens leder avdelingen forskningsnettverket «Turning the Tide of Antimicrobial resistance».

Vi har ni forskergrupper og ca. 80 ansatte i avdelingens forskningsseksjon.

Den diagnostiske virksomheten omfatter infeksjonsdiagnostikk, undersøkelser av effekt av antimikrobielle midler, utvikling av nye diagnostiske metoder, deltakelse i konsulentvirksomhet ved de kliniske avdelingene og overfor andre rekvirenter, samt infeksjonstesting av blod og organgivere til transplantasjon.

Avdelingen har et bredt analyserepertoar og utfører ca. 1,1 million analyser årlig. Totalt har avdelingen ca. 240 ansatte ved UiO og OUS.

Våre universitetsansatte underviser medisin-, tannlege- og ernæringsstudenter fra Universitetet i Oslo i medisinsk mikrobiologi.

Ved Institutt for klinisk medisin har vi sju vitenskapelig ansatte og fem ingeniører.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS HF Rikshospitalet 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo Telefon: +47 23071110