English version of this page

Klinikk for laboratoriemedisin

Klinikk for laboratoriemedisin er den største klinikken ved Institutt for klinisk medisin med ca. 170 universitetstilsatte.

Her drives forskning og utdanning innenfor medisinsk biokjemi, farmakologi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, immunologi, patologi og rettsmedisin.

Det er bred kontaktflate mot sykehusdrift og klinisk forskning, og klinikken har K.G. Jebsen-sentre innenfor cøliakiforskning og blod-, benmargs- og lymfekreftforskning.

Forskergrupper ved KLM

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS HF Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13154000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531800 Vortex, FS m.m.