English version of this page

Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag har nasjonale og regionale oppdrag for rettsvesenet og annen offentlig forvaltning. Oppdragene omfatter sakkyndigoppdrag, forskning og undervisning innen rettsmedisinske fag.

Avdelingen har nasjonale og regionale oppdrag innen rettsgenetikk, rettstoksikologi, rusmiddelforskning, rettspatologi, biologisk aldersvurdering, dødsstedsundersøkelser og klinisk rettsmedisin. Det er ca 220 ansatte totalt på OUS og UiO.

Avdelingen har forskningsgrupper innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi og biologisk aldersvurdering, og forskningen er inndelt i åtte forskningsgrupper:

  • Forensic age assessment research group  - ledet av Veslemøy Rolseth
  • Rettsgenetikk - ledet av Ane Elida Fonneløp
  • Pediatric Forensic Medicine – ledet av Siri Hauge Opdal
  • Experimental Forensic Medicine – Injury Mechanics and Image Analysis – ledet av Arne Stray Pedersen
  • Forensic Pathology and Clinical Forensic Medicine – ledet av Gerd Jorunn Delaveris
  • Substance use and health outcomes – ledet av Stig Tore Bogstrand
  • Experimental Drug Abuse Research – ledet av Inger Lise Bogen
  • Rettstoksikologi og rusmiddelfarmakologi – ledet av Vigdis Vindenes

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS HF Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13154035 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531818 Vortex, FS m.m.