English version of this page

Enhet barne- og ungdomspsykiatri

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1039 Blindern, 0315 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 14 Gaustad 0372 Oslo Telefon: +47 22923400

Enhetskoder

Koststed 13152520 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531013 Vortex, FS m.m.