Ole Andreassen

Professor - NORMENT part UiO
Bilde av Ole Andreassen
English version of this page
Mobiltelefon +47 99038893
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0424 Oslo
Postadresse OUS, Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Foto: Kirsten Sjøwall

Verv - stillinger

Leder SFF NORMENT
Professor, Universitetet i Oslo
Overlege Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus

Faglige interesser

Alvorlige psykiske lidelser, psykiatrisk genetikk, overlappende kjennetegn og årsaker på tvers av hjernesykdommer og debutalder, genetikk og hjernepatologi, somatisk helse og psykofarmaka, biostatistikk og persontilpasset psykiatri. Klinisk fokus bipolar lidelse. 

Bakgrunn - utdannelse

1993 cand med Universitetet i Bergen
1996 dr med Universitetet i Bergen
1998-2000 Postdoktor Harvard Medical School, Mass General Hospital
2006 Spesialist i psykiatri, Oslo universitetssykehus

Priser

2020 Universitetet i Oslo Forskningspris
2019 Pris fremragende forsker, Oslo universitetssykehus
2018 Bergesen Stiftelsens Pris
2018 Pris beste vitenskaplige publikasjon, Oslo universitetssykehus
2017 Pris beste vitenskaplige publikasjon, Oslo universitetssykehus
2016 Pris beste vitenskaplige publikasjon, Oslo universitetssykehus
2014 Innvalgt medlem Det Norske Vitenskapsakademi
2012 Pris beste vitenskaplige publikasjon, Oslo universitetssykehus
2011 Award The Overlege Dr. M.D. Johan Carl Unger Vetlesen Charitable Fund
2011 Fulbright Stipend
2011 Pris beste vitenskaplige publikasjon, Oslo universitetssykehus
2005 Research Leadership Award, Ullevål universitetssykehus
2004 Outstanding Young Investigator Award (OYI), Research Council of Norway (RCN)
2002 Forskningsstipend, Odd Fellow Medical Sciences Research Fund
2002 Lundbeck stipend, Research Award
1998 Forskningsstipend, Odd Fellow Medical Sciences Research Fund
1995 Award for Young Researchers, Scand. College of NeuroPsychopharmacology (SCNP)

Publikasjoner

  Emneord: Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka

  Publikasjoner

  Se alle arbeider i Cristin

  • Andreassen, Ole Andreas; Malt, Ulrik Fredrik; Malt, Eva Albertsen & Melle, Ingrid (2020). Lærebok i psykiatri Basisversjon. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52662-4. 519 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 13. apr. 2011 11:35 - Sist endret 20. des. 2020 14:51