Roza Berhanu Lemma

Bilde av Roza Berhanu Lemma
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1137 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Se engelsk profile for mer utfyllende informasjon.

Emneord: Bioinformatikk, Molekylærbiologi, Epigenetikk, Genomikk

Publikasjoner

  • Lemma, Roza Berhanu; Ledsaak, Marit; Fuglerud, Bettina Maria; Sandve, Geir Kjetil; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2021). Chromatin occupancy and target genes of the haematopoietic master transcription factor MYB. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  11(9008) . doi: 10.1038/s41598-021-88516-w Vis sammendrag
  • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Södling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2020). LXRα Regulates ChREBPα Transactivity in a Target Gene-Specific Manner through an Agonist-Modulated LBD-LID Interaction. Cells.  ISSN 2073-4409.  9(5), s 1- 26 . doi: 10.3390/cells9051214 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie Maria; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Soedling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2019). Open the LID: LXRα regulates ChREBPα transactivity in a target gene-specific manner through an agonist-modulated LBD-LID interaction. BioRxiv.  ISSN 0362-4331. . doi: 10.1101/2019.12.20.869974 Vis sammendrag
  • Rodriguez- Castañeda, Fernando; Lemma, Roza Berhanu; Cuervo Torre, Ignacio; Bengtsen, Mads; Moen, Lisa Marie; Ledsaak, Marit; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2018). The SUMO protease SENP1 and the chromatin remodeller CHD3 interact and jointly affect chromatin accessibility and gene expression. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  293(40), s 15439- 15454 . doi: 10.1074/jbc.RA118.002844 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Fuglerud, Bettina Maria; Lemma, Roza Berhanu; Wanichawan, Pimthanya; Sundaram, Arvind; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2017). A c-Myb mutant causes deregulated differentiation due to impaired histone binding and abrogated pioneer factor function. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  45(13), s 7681- 7696 . doi: 10.1093/nar/gkx364 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie Maria; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Södling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2019). LXRα interacts with the glucose-sensing transcription factor ChREBPα to regulate its transcriptional activity.. Vis sammendrag
  • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ulven, Stine Marie; Lucas, Christin; Bindesbøll, Christian; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Grønning-Wang, Line Mariann; Nebb, Hilde Irene & Sæther, Thomas (2018). LXRα interacts with the glucose-sensing transcription factor ChREBPα and increases its transcriptional activity.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. jan. 2019 14:43 - Sist endret 23. jan. 2019 14:20

Forskergrupper