Roza Berhanu Lemma

Bilde av Roza Berhanu Lemma
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1137 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Se engelsk profile for mer utfyllende informasjon.

Emneord: Bioinformatikk, Molekylærbiologi, Epigenetikk, Genomikk
Publisert 8. jan. 2019 14:43 - Sist endret 23. jan. 2019 14:20

Forskergrupper