Arendalsuka 2019: Ensomhet, psykisk helse og rus

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT og SERAF deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?".

Opptak av arrangementet

Lenker og referanser fra arrangementet

Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?

Vi lever i et samfunn der ensomhet omtales som et folkehelseproblem. Rundt én av fem personer oppgir å være ensomme. Forskning viser at ensomhet er tett knyttet til psykiske lidelser, somatisk sykdom, rusbruk og selvmord.

Mennesker med slike utfordringer er en spesielt utsatt og sårbar gruppe, siden ensomheten kommer i tillegg til sykdom og stigma. Hva viser forskningen om dette, og hvordan kan vi hjelpe de mest sårbare? Hvilke rolle bør behandlingsapparatet ha?

Forskere fra NORMENT og SERAF, sammen med brukerrepresentanter fra Bipolarforeningen og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), presenterer hva vi vet om ensomhet og psykisk helse og drøfter mulige løsninger. Det vil bli åpnet for spørsmål og refleksjoner fra salen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Lenke til arrangementet på Arendalsukas nettside 

Publisert 12. juni 2019 14:40 - Sist endret 15. aug. 2019 14:11