2021

Tidligere

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, produkt, menneskelig
Tid og sted: 25. nov. 2021 18:0019:45, Zoom

NORMENT inviterer til et webinar om behandling av alvorlige psykiske lidelser. Hvor går utviklingen av ny behandling, og hvordan kan behandlingen bedre tilpasses den enkelte?

Bildet viser en illustrasjon av flere menn rundt arrangement-tittelen.
Tid og sted: 17. nov. 2021 18:0020:00, Zoom

I forbindelse med mannsdagen, inviterer Bipolarforeningen, i samarbeid med NORMENT, til gratis webinar om menn og bipolar lidelse.

Illustrasjonen viser flere personer i ulike "arbeidsklær"
Tid og sted: 12. okt. 2021 18:0020:00, Zoom

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, inviterer Bipolarforeningen, i samarbeid med NORMENT, til gratis webinar om arbeidog bipolar lidelse.

Bildet viser en fler-generasjonsfamilie på en blå bakgrunn.
Tid og sted: 22. sep. 2021 18:0020:00, Zoom

I forbindelse med Pårørendedagen 2021, inviterer Bipolarforeningen, i samarbeid med NORMENT, til gratis webinar om familierelasjoner og bipolar lidelse. 

Bildet viser fem ungdommer som holder rundt hverandre foran en blå bakgrunn.
Tid og sted: 3. juni 2021 18:0020:00, Zoom

Hvordan oppleves det å ha en bipolar lidelse i ung alder? Hvordan får man diagnosen bipolar lidelse, og er det noe som skiller seg ut hos unge? 

Illustrasjonsbilde: Bipolarforeningen
Tid og sted: 24. mars 2021 18:0020:00, Zoom

Har du spørsmål om bipolare lidelser? Bipolarforeningen og NORMENT markerer Verdensdagen for bipolare lidelser med å invitere til et gratis webinar der du kan stille dine spørsmål. Store og små.

Bildet kan inneholde: azure, blå, linje, aqua, elektrisk blå.
Tid og sted: 22. mars 2021 09:3025. mars 2021 13:35, Zoom, link will be provided later
Bildet viser to hender som holder opp en illustrasjon av et hode over en folkemengde
Tid og sted: 4. mars 2021 18:0019:30, Zoom

Hva gjør at noen mennesker utvikler schizofreni, og hvilken rolle spiller miljøfaktorer som traumer, kosthold og rusbruk? NORMENT inviterer til et webinar der vi belyser disse spørsmålene med utgangspunkt i ny forskning på feltet.