Kildesortering ved MED

Målet er at hele UiO skal sortere 80 prosent av sitt avfall innen utgangen av 2018. Hoveddelen av våre bygninger fikk kildesortering i oktober 2016.

Kildesortering av avfall – hva, hvor og hvorfor? 

Alt om kildesortering ved UiO

Har du andre innspill og spørsmål?

Ta kontakt på kildesortering@uio.no, eller med lokal prosjektkoordinator

Hvor har vi kildesortering ved MED-fakultetet?

Mange av våre ansatte og studenter holder til i bygg som driftes av andre. Disse får ikke kildesortering. Fakultetets bygg, samt noen utvalgte bygg har kildesortering:

  • Harald Schjelderups hus
  • Domus Medica med nytt tilbygg
  • Farmakologisk institutt, 3. etg .
  • Nedre Ullevaal/ Stjerneblokka 
  • Fredrik Holsts hus
  • Sogn Arena

Alle individuelle søppelbøtter er eller vil bli fjernet der vi har fått kildesortering.
Kartonger for papirresirkulering får bli stående.

Avfall på laboratoriene er unntatt kildesortering i denne omgang. Vanlig praksis for avfallshåndtering på labene består. 

Prosjektansvarlige ved MED-fakultetet

Fakultetet har et sentralt prosjektmottak. I tillegg involveres nøkkelpersoner ved instituttene i utrullingen.

Prosjektmottak ved MED

Rolle Stilling Navn
Kildesorteringsansvarlig ved MED
(Prosjektkoordinator)
Seksjonssjef Administrative fellestjenester, MED Anita Robøle
Studentrepresentant Student ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi Lone Krüger
Ansattrepresentant Økonomirådgiver, MED Espen Lyng Andersen
HMS-ansvarlig Personalrådgiver, MED Elisabeth Olsen
Representant fra Helsam Avdelingsleder fra administrasjonen Ullevål, Helsam Anette Langtvet
Representant fra IMB Seksjonssjef for intern service Torgeir Kvernstuen
Ansvar for internkommunikasjon Kommunikasjonsrådgiver, MED Silje M. Kile Rosseland
Representant fra driftsavdelingen Avdelingsleder - Seksjon for fellestjenester Tone E. Thrap-Meyer
Representant for Klinikk for laboratoriemedisin Førstekonsulent Heidi Tømmerdal