English version of this page

HMS ved Det medisinske fakultet

HMS-arbeidet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

På den sikre siden

logo sikresiden.noSikresiden.no er et nettsted som gir informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer. Ledelsen ved UiO oppfordrer alle ansatte og studenter til å sette deg godt inn i innholdet!

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt og alarmsentral

22 85 66 66

Vakt- og alarmsentralen

HMS-koordinatorer

Organisering og roller

Kildesortering ved MED

Kildesortering-symbol