Kommunikasjonsgruppen

Kommukasjonsgruppen støtter fakultetsledelsen i alle kommunikasjonsoppgaver

Kommunikasjonsgruppen på MED har ansvar for mediehenvendelser, medieovervåkning, redaksjonell utvikling og drift av fakultetets nettsted, samt internkommunikasjon, forskningsformidling og formidling av fakultetets aktiviteter til publikum, media, studenter og ansatte.

Leder

Anita Robøle

Ansatte

Kommunikasjonsarbeid på MED og UiO

Kommunikasjonsgruppa på fakultetet samarbeider med kommunikasjonsrådgivere og nettredaktører ved instituttene og NCMM i fakultetets Kommunikasjonsnettverk.

Arbeidsstøtte og hjelpesider for kommunikasjon på nettsidene for ansatte:
All informasjon og arbeidsstøtte om kommunikasjonsarbeid på UiO.

Publisert 14. mars 2022 10:18 - Sist endret 18. nov. 2022 12:29