English version of this page

Organisasjon

Fakultetet er organisert i fire grunnenheter. Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetet har en faglig og administrativ ledelse, i tillegg til en administrasjon.

Atriet i Domus Medica

Fakultetsstyret legger de langsiktige strategiene innen forsking og undervising.

Dekanen er fakultetets øverste leder. Ledelsen består videre av tre prodekaner: prodekan for forskning og forskerutdanning, prodekan for undervisning - medisinstudiet og prodekan for undervisning - bachelor- og masterstudiene, samt fakultetsdirektør og assisterende fakultetsdirektør. Mer om fakultetsledelsen

Fakultetsadministrasjonen administrerer fellestjenestene ved fakultetet. Administrasjonen består av 4 seksjoner.

Kjernevirksomheten på fakultetet er forskning og undervisning. Virksomheten organiseres og administreres på instituttene. Instituttlederne rapporterer til fakultetets ledelse og styre.

Foto: Gunnar F. Lothe

Publisert 15. feb. 2011 12:41 - Sist endret 10. mars 2022 11:31