Strategier og planer

Vår årsplan for perioden 2021-23 reflekterer ambisjoner nedfelt i UiO: Strategi 2030. Kunnskap – ansvar – engasjement. For en bærekraftig verden og fakultetets egne mål og prioriteringer

Publisert 22. mars 2011 13:20 - Sist endret 16. mars 2021 13:20