Arbeid med likestilling ved MED

Likestillingsansvarlig ved MED-fakultetet er visedekan Eivind Engebretsen.

I løpet av høsten 2021 vil en ny lokal handlingsplan bli utarbeidet.

Dersom du har innspill til fakultetets arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold kan du kontakte Eivind Engebretsen eller HR-leder Stina Mosling.

Publisert 25. okt. 2017 10:08 - Sist endret 5. mars 2021 12:10