Stian Frammarsvik

Førstekonsulent - Forskningsadministrasjon
Telefon +47 22844704
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

Saksbehandler for kandidater ved 

  • Institutt for medisinske basalfag
  • Institutt for klinisk medisin, herunder:
    • Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus)
    • Klinikk for kirurgiske fag (Ahus)
    • Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (Ahus)

Endring av veilederforhold, innlevering av avhandling for bedømmelse, prøveforelesning og disputas.

Emneord: Ph.d., Dr.philos., Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon
Publisert 13. nov. 2015 14:45 - Sist endret 22. nov. 2018 21:07