Ved instituttene - Side 10

Personer 226 - 250 av 316
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Merita Emini Raza Raza, Merita Emini Seniorkonsulent +47 22850611 +47 22845045 m.e.raza@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Knut Rekdahl Rekdahl, Knut Senioringeniør +47 22851129 +47 98644331 knut.rekdahl@medisin.uio.no Avd. leder, personalansvar, Innkjøp, finmekanikk, service, brannvern, Instituttråds medlem
Bilde av Anders Revdal Revdal, Anders Rådgiver anders.revdal@medisin.uio.no
Bilde av Nina Richartz Richartz, Nina Stipendiat nina.richartz@medisin.uio.no
Bilde av Lars Roald Roald, Lars Seniorrådgiver +47 22850502 +47 95844077 lars.roald@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Forskerstøtte MED
Bilde av Susan Rockwell Rockwell, Susan Rådgiver +47 22850507 susan.rockwell@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Rodriguez, Gabriella Førstekonsulent gabriella.rodriguez@medisin.uio.no
Bilde av Øivind Rognmo Rognmo, Øivind Rådgiver oivind.rognmo@medisin.uio.no
Bilde av Ellen Rosenberg Rosenberg, Ellen Rådgiver +47 23074367 +47-23074367 ellen.rosenberg@medisin.uio.no
Bilde av Ole Rustad Rustad, Ole Rådgiver +47 22851387 +47 41385202 ole.rustad@medisin.uio.no Administrasjon, ePhorte, Helse miljø og sikkerhet, HMS, HMS-koordinator
Bilde av Anne-Kristin Jørgensen Ruud Ruud, Anne-Kristin Jørgensen Rådgiver 22850513 / 95021604 a.k.j.ruud@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Bilag, Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Bilde av Maria Christine Ruud Ruud, Maria Christine Førstekonsulent m.c.ruud@medisin.uio.no
Bilde av Anne Rydland Rydland, Anne Avdelingsingeniør anne.rydland@medisin.uio.no
Bilde av Evelyn Voss Rygnestad Rygnestad, Evelyn Voss Seniorkonsulent +47 22851384 e.v.rygnestad@medisin.uio.no Legemedonasjon, Ekstern undervisning, De Schreinerske Samlinger, Reiserefusjon for eksterne, UiOs pårørendetelefon, Disputas, Universitetsgaver
Bilde av Oxana Rødnes Rødnes, Oxana Seniorkonsulent +47 23070938 oxana.rodnes@medisin.uio.no
Bilde av Linda Kristin Røine Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47 22844652 l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Bilde av Dagrun Sagafos Sagafos, Dagrun Forsker dagrun.sagafos@medisin.uio.no
Bilde av Ellen Lund Sagen Sagen, Ellen Lund Senioringeniør +47 23072788 e.l.sagen@medisin.uio.no
Bilde av Malgorzata Magdalena Sak Sak, Malgorzata Magdalena Seniorkonsulent +47 23071341 m.m.sak@medisin.uio.no Innkjøp, Faktura, Refusjon, eOmpostering, Fakturering ut, Bilagslønn, Nettpublisering, Forskningsseminarer
Bilde av Siri Sakya Sakya, Siri Avdelingsingeniør siri.sakya@medisin.uio.no
Bilde av Sophia Salicath Salicath, Sophia Førstekonsulent +47 22851559 +47 90535126 sophia.salicath@medisin.uio.no Innkjøp, Faktura, Økonomisk kontroll, Bio-Rad kjøleskap, Fotorom, Tørris
Bilde av Kristin Larsen Sand Sand, Kristin Larsen Overingeniør +47 22851204 +4793674280 k.l.sand@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Histologi, Mikroskopi, Innkjøp, Bildebehandling, EcoOnline, Opplæring
Bilde av Marit Sandvik Sandvik, Marit Sekretær +47 22851389 marit.sandvik@medisin.uio.no Proteinanalyse, Innkjøper, Molekylærbiologiske teknikker, Laboratoriedrift
Bilde av Camilla Schjalm Schjalm, Camilla Senioringeniør camilla.schjalm@medisin.uio.no
Bilde av Sebastian Schultz Schultz, Sebastian Senioringeniør sebastian.schultz@medisin.uio.no