English version of this page

Utdanning for case-basert beslutningstaking

SHE utvikler en case-metodikk for å ta kloke og langsiktige beslutninger i tråd med bærekraftsmålene.

Sentrale kompetanseområder

UNESCO har definert følgende kompetanseområder for bærekraftig utdanning:

  1. Systemtenkning: Evnen til å analysere sammenhenger mellom sykdom/helse og miljø, økonomi og sosiale forhold.

  2. Fremtidsorientert tenkning: Evnen til å analysere potensielle fremtidige konsekvenser av nåværende handlinger, f.eks. risikoen forbundet med overbehandling eller antimikrobiell resistens.

  3. Normativ tenkning: Evnen til å ta vanskelige moralske valg og prioritere.

  4. Strategisk tenkning: Evnen til å veilede og administrere andre.

  5. Samarbeid: Evnen til å jobbe i team på tvers av disipliner og i tandem med pasienter.

  6. Kritisk tenkning: Kritisk refleksjon er en forutsetning for kloke beslutninger. Dette inkluderer kompetansen til å analysere motsetninger som underbygger selve konseptet bærekraft.

  7. Selvrefleksjon: Dette handler om selvinnsikt med hensyn til egne muligheter, utviklingskompetanse og rolle.

For å skape læring som fremmer disse kompetanseområdene og trene studentene i å anvende kompetansene i beslutninger knyttet til helse og helsetjenester, trenger vi realistiske, relevante og komplekse case fra helsesektoren som illustrerer genuine dilemmaer som beslutningstakere må forholde seg til.

En av hovedambisjonene til SHE er derfor å utvikle en elektronisk database med med casebeskrivelser der de ovennevnte kompetansene kommer til anvendelse.

Vi må også utvikle metoder for case-baserte beslutninger i undervisning og å utforske hvordan denne typen beslutningsprosesser foregår i team av praktikere.

 

Publisert 10. juni 2022 13:09 - Sist endret 11. aug. 2022 10:23