English version of this page

Personer

Personer 1 - 25 av 27
Navn Telefon E-post Emneord
Agago, Tesfamichael Alaro SHE
Bilde av Clemet Askheim Askheim, Clemet Forsker clemet.askheim@medisin.uio.no
Baker, Mona Mona.Baker@manchester.ac.uk SHE
Bilde av Dan Banik Banik, Dan Professor and Director of the Oslo SDG Initiative +47-22858735 +47-93696583 dan.banik@sum.uio.no Fattigdom, Mat, Rettigheter, Asia, Afrika, Bistand, Kina
Bilde av Henrik Berg Berg, Henrik Forsker henrik.berg@medisin.uio.no
Bilde av Carolina Borges Rau Steuernagel Borges Rau Steuernagel, Carolina c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no
Bilde av Jarle  Breivik Breivik, Jarle Avdelingsleder/Professor +47-22851114 +47-41441985 jarle.breivik@medisin.uio.no
Bilde av Eivind Engebretsen Engebretsen, Eivind Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer / Professor 22 84 53 52 92 42 52 31 eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning
Bilde av Unn-Hilde Grasmo-Wendler Grasmo-Wendler, Unn-Hilde Fakultetsdirektør +47 22845305 +4797483184 u.h.grasmo-wendler@medisin.uio.no Ledelse
Greenhalgh, Trish Professor of primary health care sciences +44 (0)1865 289293 trish.greenhalgh@phc.ox.ac.uk SHE
Bilde av Per Grøttum Grøttum, Per Professor +47 22852457 +47 92023009 per@medisin.uio.no E-læring, Føtal biometri, Digital eksamen, Pedagogikk
Bilde av Kristin Margrete Heggen Heggen, Kristin Margrete Professor +47 22845376 k.m.heggen@medisin.uio.no
Bilde av Gina Fraas Henrichsen Henrichsen, Gina Fraas Forsker +47 22845396 91537461 g.f.henrichsen@medisin.uio.no kunnskapstranslasjoner, funksjonshemming, sykdom og makt, mindfulness
Hughes, Gemma Health Services Researcher gemma.hughes@phc.ox.ac.uk SHE
Bilde av Trine Kleven Kleven, Trine Seniorrådgiver +47 95940114 trine.kleven@medisin.uio.no Prosjektledelse, Rekruttering, Koordinering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, SHE
Bilde av Ida Lillehagen Lillehagen, Ida Forsker +47 22845350 ida.lillehagen@medisin.uio.no kunnskapstranslasjon, sykdom og makt
Bilde av Knut Lundin Lundin, Knut Professor +4790980325 +47-90980325 knut.lundin@medisin.uio.no Utdanning
Bilde av Magnus Løberg Løberg, Magnus Førsteamanuensis +47 22845251 90114687 magnus.loberg@medisin.uio.no
Bilde av Anders Malthe-Sørenssen Malthe-Sørenssen, Anders Professor +47 22856477 +47 91198853 anders.malthe-sorenssen@fys.uio.no petroleum, skifergass, Multi-scale processes, Computational Physics
Mousavi, Ayna
Ottersen, Ole Petter President Karolinska Institutet 08-524 878 46 rektor@ki.se SHE
Bilde av Tony Joakim Sandset Sandset, Tony Joakim Forsker t.j.sandset@medisin.uio.no
Bilde av Bjørn Stensaker Stensaker, Bjørn Professor og leder av LINK +47-22844472 +47-99707913 bjorn.stensaker@iped.uio.no Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring
Sæther, Oline Marie Student SHE
Bilde av Hilde Ousland Vandeskog Vandeskog, Hilde Ousland Stipendiat h.o.vandeskog@medisin.uio.no