Emnegrupper

En emnegruppe er en kombinasjon av emner fra ett eller flere fagområder, og som er definert til å utgjøre en samlet enhet.

Emnegrupper innen medisin og helsefag

Publisert 14. mars 2011 11:43 - Sist endret 7. juni 2016 11:10