Felles avsluttende skriftlig deleksamen i medisin

I siste semester av studiet avlegger studenter fra de fire medisinske fakultetene i Norge en felles skriftlig deleksamen. Eksamen er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø (UiT).

For studenter

Slik lages eksamensoppgavene

Se også Skriveveileder for MCQ-oppgaver. Veilederen omhandler oppgaveformat, gir råd for utforming av oppgaver og beskriver kvalitetssikringen av spørsmål og prøve.