E-postlister studenter

E-postlistene oppdateres hvert semester av orakeltjenesten. Er det noe feil, ta kontakt. Det er egne retningslinjer for bruk av listene til fellessemestrene og til medisinstudentene. Disse modereres av MED-Studieinfo.

E-postlister til studenter

Modul 1 - Termin 1: kullv-22@medisin.uio.no, ernaring-kullh-21@medisin.uio.no

Modul 1 - Termin 2: kullh-21@medisin.uio.nokullh-21@odont.uio.no

Modul 2 - Termin 1: kullv-21@medisin.uio.no, ernaring-kullh-20@medisin.uio.no

Kullistene til medisin over inkluderer også ernærings- og odontologistudentene der de går sammen.

Modul 2 - Termin 2: kullh-20@medisin.uio.no

Modul 3 - Termin 1: kullv-20@medisin.uio.no

Modul 3 - Termin 2: kullh-19@medisin.uio.no

Modul 4:                  Kullv-19@medisin.uio.no

Modul 5:                  Kullh-18@medisin.uio.no

Modul 6:                  Kullv-18@medisin.uio.no

Modul 7:                   Kullh-17@medisin.uio.no

Modul 8 - Termin 1: Kullv-17@medisin.uio.no

Modul 8 - Termin 2:  Kullh-16@medisin.uio.no

Felleslister:

  • Modul1-2@medisin.uio.no
    Inkluderer medisinstudenter på modul 1 og 2, samt ernærings- og odontologistudenter i fellesmodulen (Modul 1).
  • Modul3-8@medisin.uio.no
    Inkluderer medisinstudenter i modul 3-8 og Forskerlinjestudentene.
  • Modul1-8@medisin.uio.no
    Inkluderer alle medisinstudentene, samt ernærings- og odontologistudenter i Modul 1, og Forskerlinjestudentene.

E-postliste forskerlinjen

Studenter: fl-studenter@medisin.uio.no

E-postlister ernæring

E-postliste til alle studenter i ernæring

E-postlister til studenter​ på klinisk ernæring

1. års studenter: ernaring-kullh-21@medisin.uio.no

2. års studenter: ernaring-kullh-20@medisin.uio.no

3. års studenter: ernaring-kullh-19@medisin.uio.no

4. års studenter: ernaring-kullh-18@medisin.uio.no

5. års studenter: ernaring-kullh-17@medisin.uio.no

Vennligst kontakt studiekonsulent på ernæring for spørsmål om e-postlistene til ernæring.

Fagutvalg

Oppdateres og modereres av studiekonsulent på ernæring.

E-postlister til øvrige studieprogram

Vennligst kontakt studiekonsulent ved hvert enkelt studieprogram.

 

Emneord: E-postlister Av Gaute E. Gjein
Publisert 12. des. 2011 11:11 - Sist endret 24. des. 2021 13:35