E-postlister til studenter

Fakultetet har e-postlister som når alle studenter, eller alle medlemmer av et kull.

Formålet med e-postlistene

Hovedpoenget med e-postlistene til studentene er å formidle studierelatert informasjon, både faglig og administrativt, samt informasjon om relevante og miljøskapende studentaktiviteter.

Viktig studieinformasjon går først og fremst gjennom Mine Studier (beskjeder hentes inn fra program- og emnesider) som studentene er pliktige til å sjekke jevnlig og helst hver dag. Påminnelser kan av og til også bli sendt på e-post.

Retningslinjer for bruk

Det er visse ting du må tenke igjennom for at din e-post til studentlister skal bli sendt ut. Har din e-post blitt avslått (rejected), kan grunnen være en av følgende:

1. Formatert tekst og vedlegg

E-posten bør sendes i ren tekst, og skal ikke inneholde vedlegg. Til studiekonsulenter: Ønsker du å distribuere et vedlegg til studentene, legg dette ut på en annen nettside og henvis/link opp til dette vedlegget.

2. Forskning

Spørsmål om forskning eller spørreundersøkelser har egne regler. Gjelder det deltakelse på forskningsprosjekter, sendes dette ikke ut. Fakultetet bistår ikke med rekruttering av medisinske studenter til forsøk eller kliniske studier. Dette er besluttet av dekan ved fakultetet.

3. Jobbtilbud

Sendes ikke ut via listene. Ønsker du å formidle et jobbtilbud til studentene kan dette sendes til Studieweb. Det vil så bli hengt opp på en fysisk oppslagstavle på Domus Medica, samt legges ut under utlysninger.

4. Arrangement

Arrangement som ikke angår størstedelen av studentene vil ikke bli distribuert.

5. Politiske eller religiøse synspunkter

Vil ikke bli videreformidlet via e-postlistene.

6. Hyppige e-poster fra samme avsender

Hyppige e-poster fra samme avsender eller om samme tema som kan bli oppfattet som spam.

7. Tapt/funnet

E-post sendes ikke ut. Ta kontakt med teknisk avdeling på området det gjelder.

8. Bytte av studieplass

Ordningen med bytte av studieplass ble besluttet nedlagt i nasjonalt møte mellom de fire medisinske fakultetene høsten 2014.

9. Bytte av Pbl-gruppe/klinisk smågruppe

Spørsmål om dette videreformidles ikke, da det ikke er tillatt å bytte grupper, jf. regler.

10. Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser i regi av studenter sendes som hovedregel ikke ut til studenter på UiO eller ved Det medisinske fakultet.

11. Liste for medisin er strengt moderert

Listen som når alle studenter ved medisin (modul1-8), er ekstra strengt moderert. Dette fordi den når ca. 1500 personer. Informasjon som sendes hit skal være relevant for størstedelen av mottakerne samt være studierelatert. Spørreundersøkelser og eksterne forelesninger promoteres ikke via epostlistene.

12. Må jeg sende denne e-posten?

Hvis du er i tvil om din melding bør sendes ut til en av disse listene, bør den vanligvis ikke det.

Publisert 12. des. 2011 11:09 - Sist endret 15. feb. 2021 13:30