Studiekvalitet ved fakultetet

Studiekvalitet dreier seg om forhold som er betydningsfulle for studentenes læring.  Kvalitet i undervisningen skal sikre studentene oppdatert kunnskap, og lærerne skal vise vilje og engasjement for best mulig pedagogisk kvalitet i undervisningen. God kvalitet er et effektivt virkemiddel for å sikre gjennomstrømming til det beste for den enkelte student og fakultetet.

Kvaliteten på selve innholdet i undervisningen er også av selvsagt betydning. Mål, innhold, arbeidsformer og evalueringsmåter må være gjenstand for reflekterte valg og må speile egenarten i de ulike studieemner.

Det medisinske fakultet har offensive ambisjoner når det gjelder studiekvalitet, og ønsker at studenter og vitenskapelige ansatte skal stille høye krav til hverandre. Fakultetet vil bestrebe seg på å være i front når det gjelder bruk av digitale læremidler, og ønsker dessuten å bidra med systematisert innsikt om hva som gir god kvalitet i undervisning.

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å kontrollere, sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet. Med jevne mellomrom, og minst hvert 6. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmene som helhet. Her er studentenes tilbakemeldinger av stor betydning.

Publisert 25. mai 2011 09:40 - Sist endret 11. apr. 2019 08:01