English version of this page

Om studier

Studiekvalitet

Kvalitetssystemet for utdanningen skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten i studietilbudet ved fakultetet.

Regelverk

Regelverk for alle studieprogram og emner ved fakultetet.

Masteroppgaven og søknad til REK

Søknad om godkjenning av alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter og masteroppgaver.

Fakultetets priser

Fakultetet deler ut to priser:

  • Pris for innovasjon og kvalitet i bachelor- og masterutdanningene
  • Pris for innovasjon og kvalitet i profesjonsutdanningen medisin

Prisene anerkjenner og belønner personer eller fagmiljøer som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning.