Opptak til enkeltemner

Du kan ta enkeltemner uten å være tatt opp til et studieprogram.

Status som enkeltemnestudent

Det er mulig å søke opptak til emner innenfor enkelte fagområder ved Det medisinske fakultet uten å ha opptak til et bachelorprogram. Opptak til enkeltemner på bachelornivå gjøres i StudentWeb. 

Oversikt over emner med ledig kapasitet publiseres hvert semester, og du kan melde deg opp til emner etter at programstudentene har valgt emner for det aktuelle semesteret. Emnene fylles opp etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Enkeltemnestudenters rettigheter og plikter

Som enkeltemnestudent har du samme rettigheter og plikter som ordinære programstudenter. Du kan følge all undervisning, og du må delta i obligatoriske aktiviteter/ innleveringer som tilhører de emnene du har meldt deg opp i. Som enkeltemnestudent avlegger du samme eksamen i emnet som studenter med opptak på studieprogram.

Publisert 23. mars 2011 12:59 - Sist endret 25. mai 2011 12:50