Opptak

Bachelorprogram, 5-årig master og profesjonsstudiet i medisin

For informasjon om opptak, frister og søknadsprosess, se UiOs sider om opptak.

Masterprogram

For informasjon om opptak, frister og søknadsprosess, se det aktuelle studiets programside.

Forskerlinjen

Forskerlinjen tar opp nye studenter hvert semester. Søknadsfrist er 15. mars og 15. oktober.

Enkeltemneopptak

Du kan studere enkeltemner uavhengig av program. Les mer om enkeltemneopptak til emner med ledig plass.

Godkjenning

Dersom du allerede har utdanning fra UiO eller fra et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i graden din.

Utsatt studiestart

Hvis du er opptatt til et studieprogram kan du søke om utsatt studiestart. Grunner for å få innvilget utsatt studiestart, er avtjening av militær- eller siviltjeneste, fødsel/adopsjon eller langvarig sykdom.

Doktorgrad og forskerkarriere

Etter mastergrad kan du ta en doktorgrad (ph.d.-grad). Utdanningen er normert til 3 år.

Spesielle opptakskrav

De fleste emnene og studieprogrammene våre har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.

Kontakt oss

MED-studieinfo