Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet

Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) har som overordnet målsetting at du skal tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring slik at du blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte som fagperson, og som deltaker i flerfaglige grupper og team.

Læringsmål og læringsutbytte i modul 3:

Læringsutbytte i modul 3

Læringsmål og læringsutbytte i modul 7:

Læringsutbytte i modul 7

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8:

Læringsutbytte i modul 8

Læringsmål og læringsutbytte i prosjektoppgavekurset om studiedesign og kunnskapshåndtering

Læringsutbytte

Publisert 31. mai 2016 14:06 - Sist endret 12. feb. 2018 12:13