Propedeutikk

Læringsmål og læringsutbytte i modul 2:

Studenten skal lære seg systematisk metode for anamneseopptak og klinisk generell undersøkelse. I læringssituasjonen knyttes de kliniske tegn både opp til basalfag og til enkel sykdomslære. Sentralt står kommunikasjon, undersøkelse, rapportering og tilbakemelding. Det er tett kopling mellom disse elementene og atferdsfag i modulen. Målsettingen er at studenten skal kunne strukturere en pasientjournal.

Læringsutbytte i propedeutikk i modul 2

Publisert 8. apr. 2016 09:57 - Sist endret 12. feb. 2018 12:38