Booking for fysiske kollokvier på Domus Medica

Fakultetet har nå tilrettelagt for at studenter kan gjennomføre fysiske kollokvier på utvalgte rom på Domus Medica.

Hvilke studenter kan booke rom til fysiske kollokvier på Domus Medica?​

 • Medisinstudenter (alle moduler)
 • Ernæringsstudenter (alle semestre)
 • Odontologistudenter i 1. år (modul 1)

Hvordan kan du booke et PBL-rom til fysiske kollokvier?

Rom til kollokvier kan bookes her:  

Pass på å velge riktig bygning (Gaustad / Domus Medica) og riktig romtype (PBL-rom) i TP.

Hvilke rom kan du booke til fysiske kollokvier?

Følgende PBL-rom er tilrettelagt for og kan brukes til fysiske kollokvier:

 • Bygning: Domus Medica preklinisk, romtype: PBL-rom
  • Romnr: 1154 (5 pl)
  • 2134 (9 pl)
  • 2135 (8 pl)
  • 2139 (6 pl)
  • 2140 (5 pl) 
  • 2141 (7 pl)
  • 2176 (6pl) 
  • 2227a (5 pl)
  • 2227b (5 pl)
  • 2228c (5 pl)
  • 2239 (3pl)
 • Bygning: Domus Medica tilbygg, romtype: PBL-rom
  • Romnr: R-203 (6 pl.)
  •  R-204 (6 pl.)
  • R-205 (6 pl.)
  • R-206 (5 pl.)

Hvilke tider kan du booke fysiske kollokvier?

Du kan reservere PBL-rom til fysiske kollokvier innenfor byggets åpningstider for studenter med adgangskort. Det vil si fra kl.5.00 til kl. 24.00 alle dager fra mandag til søndag.

Etter kl. 24.00 er bygget STENGT, det betyr at du kommer ikke ut av (eller inn i) bygget selv med adgangskort.

Den som booker rommet har ansvar for at alle har kommet seg ut før kl. 24.00

Hvis du blir innestengt, må du ringe Vaktsentralen tlf. 228 55007 for å få bistand. Hendelsen blir rutinemessig meldt inn til instituttledelsen ved IMB.

Hva skal du passe på?

Som for lesesalsplasser er det et krav at man booker rommet elektronisk i TP før bruk.

Merk at den som booker rommet må kunne bistå UiO med en deltakerliste ved behov for smittesporing.

Den som booker rommet for kollokviegruppen har ansvar for å gjøre seg kjent med smitteverntiltakene til UiO og sørge for at de følges av kollokviegruppen.

Husk smittevern:

 • ikke møte opp når du er syk
 • vask hender, bord og utstyr før og etter bruk
 • hold minst 1 meter avstand til hverandr,e og helst 2 meter for å begrense nærkontakter

Andre behov

Vi er i en periode hvor det kan oppstå andre behov på kort varsel. Undervisning og eksamen har høyest prioritet. Din reservasjon vil derfor kunne bli kansellert dersom det skulle oppstå behov knyttet til avvikling av fysisk undervisning eller eksamen. Du vil isåfall få beskjed.

Ved spørsmål, ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 9. jan. 2021 13:09 - Sist endret 9. jan. 2021 13:13