Fagsiden for samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin er grupperettet arbeid for å forebygge sykdom og fremme folkehelse.

Kartlegging av sykdom og helse i befolkningen og analyse av de samfunnsfaktorer som påvirker helsetilstanden står sentralt i samfunnsmedisinen. Iverksetting og administrering av helsetiltak og helsetjenester er også viktige oppgaver.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:50 - Sist endret 19. apr. 2016 09:53