Nettsider med emneord «Geriatri»

Bildet kan inneholde: fargerikhet, trapp, font, farger og nyanser, gass.
Publisert 28. juni 2021 11:36

Delirium er en vanlig og traumatisk komplikasjon ved sykehusinnleggelse hos eldre som vi har lite kunnskap om. Pasientenes nivå av dopamin, noradrenalin og adrenalin kan være nøkkelen.

Eldre dame i natur
Publisert 3. sep. 2020 11:15

– Vi trenger systemer som sikrer at eldre i størst mulig grad får legemidler de har nytte av, men heller ikke flere. Fastleger og geriatere bør samarbeide, mener professor Torgeir Bruun Wyller.

Bildet kan inneholde: hud, sittende, komfort, rom, møbler.
Publisert 19. des. 2019 18:01

Det overordnede målet med dette PhD-prosjektet er å evaluere om scoringsverktøyet Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT) er egnet for tidlig identifisering av alvorlige tilstander hos skrøpelige eldre som mottar tjenester fra kommunen og om verktøyet styrker beslutningskompetansen blant helsepersonell og samarbeidet mellom hjemmesykepleien og legetjenesten.

Sykepleier som behandler eldre mann
Publisert 10. apr. 2019 08:22

Sykepleiere med master i avansert geriatrisk sykepleie fra UiO sier at de har fått et nytt blikk som gjør dem i stand til å oppdage pasientens helseproblemer på et tidligere stadium.

Randi Standerholen på sitt kontor omringet av bøker.
Publisert 4. apr. 2019 10:36

– Avansert geriatrisk sykepleier har en kompetanse som gjør at vi som ledere er trygge på at beslutningene om hvilket omsorgsbehov pasienten skal ha, er godt faglig fundert.

Publisert 10. nov. 2016 11:15