English version of this page

Postdoktorprogrammet

Et karriereutviklingsprogram for forskere i etableringsfasen.

Kurs

  • Lederkurs 1: Karriereutvikling
  • Lederkurs 2Forskningsledelse og veiledning 
  • Ekstern forskningsfinansiering

Mentorordningen

I mentorgruppen kan du blant annet dele erfaringer med andre forskere, drøfte ulike problemstillinger og få råd fra en seniorforsker.

Om programmet

Interessert i programmets visjoner og læringsmål?

Ordsky

Kontakt

 

Programmets leder

Gi oss tips

Vi ønsker å bli bedre. Har du tanker om hva postdoktorprogrammet bør inneholde?