English version of this page

Om programmet

Postdoktorprogrammet er et karriereutviklingsprogram som er skreddersydd for å gi støtte til fakultetets postdoktorer og andre forskere i etableringsfasen.

Postdoktorprogrammet er et tilbud til postdoktorer og andre forskere ved fakultetet som ønsker støtte i sin karriereutvikling. 

Læringsmål

Etter å ha gjennomgått postdoktorprogrammet skal deltakerne

 • ha kunnskap om forskningsledelse og egen organisasjon
 • kunne forme egen karriereutvikling og selvutvikling
 • kunne utvikle konkurransedyktige søknader om forskningsfinansiering
 • kunne samarbeide i tverrfaglige team
 • ha kunnskap om tverrfaglighet og konvergens
 • ha kunnskap om og kunne utføre veiledning på høyere nivå
 • ha kunnskap om innovasjon og entreprenørskap
 • ha solid kunnskap om norsk og europeisk forskningspolitikk
 • ha evne til å formidle sin forskning til ulike målgrupper

Programmets visjon

Vi vil:

 • Bidra til en strukturert og skreddersydd akademisk karriereutvikling for forskere på postdoktornivå
 • Forberede kandidatene på å møte komplekse arbeidsoppgaver i og utenfor akademia
 • Være et kreativt og stimulerende læringsmiljø for kandidater i et postdoktorløp
 • Være et flaggskip innen karriereutvikling av akademiske talenter

Evalueringer og tilbakemelding

Postdoktorprogrammet er i kontinuerlig utvikling. For å kunne utvikle programmet videre trenger vi dine innspill og råd - hvordan kan vi gjøre dette karriereutviklingsprogrammet mest mulig relevant for deg?

Har du innpill? Ta kontakt!

Les evalueringsrapporten fra pilotfasen av Postdoktorprogrammet (PDF eng). 

Publisert 5. nov. 2015 12:37 - Sist endret 4. apr. 2019 14:12