English version of this page

Postdoktorprogrammet

Et karriereutviklingsprogram for forskere i etableringsfasen.

Kurs

  • Lederkurs 1: Karriereutvikling
  • Lederkurs 2Forskningsledelse og veiledning 
  • Ekstern forskningsfinansiering

Mentorordningen

I mentorgruppen kan du blant annet dele erfaringer med andre forskere, drøfte ulike problemstillinger og få råd fra en seniorforsker.

Helseinnovatørskolen

Lær hvordan du kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Om programmet

Interessert i programmets visjoner og læringsmål?

Kontakt

Faglig ansvarlig

Gi oss tips

Vi ønsker å bli bedre. Har du tanker om hva postdoktorprogrammet bør inneholde?