Trygg antibiotikabruk i svangerskapet

En ny norsk studie viser ingen sammenheng mellom hjertefeil hos fosteret og bruk av erytromycin i svangerskapets første trimester.

Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Omdiskutert bruk av erytromycin i svangerskap

Legemiddelverket både i Norge og Sverige fraråder bruk av erytromycin i første trimester av graviditeten. Grunnen er en svensk studie fra 2005 som fant en økt risiko for hjertefeil ved bruk av dette legemiddelet tidlig i svangerskapet.

-  Vi ønsket å se om vi kunne finne holdepunkter for denne sammenhengen i Norge, sier forsker Maria Romøren.

I Norge har vi gode befolkningsdata i blant annet Reseptregisteret og Fødselsregisteret. Forskerne kunne dermed analysere opplysninger fra 180.000 gravide i Norge i perioden 2004 til 2008  ved hjelp av data fra disse registrene.

- Resultatene viser ingen signifikant sammenheng mellom hjertefeil og bruk av erytromycin i første trimester, forteller Romøren.

Dette er i tråd med de fleste andre studier. Det er heller ingen restriksjon på bruk av erytromycin under graviditet i andre land. De norske resultatene kan dermed bli et viktig bidrag  for å forsøke å få lik praksis i Europa på dette området.

Best mulig behandling av de gravide

Erytromycin er et godt alternativ for de som er allergiske mot Penicillin. I Norge selges det under navnene Abboticin og Ery-Max. Erytromycin er det antibiotikumet som bli anbefalt ved blant annet mykoplasma- og klamydiainfeksjoner.

 - Både mykoplasma- og klamydiainfeksjoner kan føre til komplikasjoner i svangerskapet, og det er derfor viktig med en mest mulig effektiv behandling av disse infeksjonene hos  gravide, sier Morten Lindbæk som også er leder for antibiotikasenteret for primærmedisin.

Hvis det viser seg at man kan stryke advarselen mot bruk av erytromycin i første trimester, kan denne studien få betydning for hvordan man behandler disse infeksjonene hos gravide kvinner.

Revisjon av retningslinjer for antibiotikabruk

Denne studien er finansiert av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Senterets viktigste oppgave er å fremme en rasjonell og fornuftig antibiotikabruk, slik at resistensutviklingen i Norge holdes nede. Senteret  har også ansvaret for å revidere de nasjonale faglige retningslinjene. I disse dager er ny utgave av veilederen sendt ut på høring, men det er foreløpig ikke tatt inn noen endringer i anbefalingen vedrørende bruk av erytromycin i svangerskapet.

- Resultatene fra vår studie bør føre til ny debatt både i legemiddelverket og ved Antibiotikasenteret for primærmedisin om hvorvidt man skal kunne bruke erytromycin under svangerskap, avslutter Maria Romøren.

Kilde

Maria Romøren, post doc ved sykehuset i Vestfold og forsker ved AFE Oslo, er ansvarlig for denne studien sammen med professor Hedvig Nordeng fra farmasøytisk institutt og professor Morten Lindbæk fra avdeling for allmennmedisin. Artikkelen er publisert online i British Journal of Clinical Pharmacology i mars 2012.

Av Siri Evju Janssen
Publisert 30. apr. 2012 14:12 - Sist endret 7. des. 2015 13:39