Morten Lindbæk

Professor
Bilde av Morten Lindbæk
English version of this page
Telefon +47-22850646
Faks +47-22850650
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for allmennmedisin Kirkeveien 166 0450 Oslo
Postadresse Avdeling for allmennmedisin Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Lindbæk, Morten (2013). Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet.  ISBN 978-82-8081-271-1.  330 s.
 • Lindbæk, Morten (red.) (2012). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. 2 utgave (2012). Helsedirektoratet.  ISBN 978-82-8081-252-0.  238 s.
 • Lindbæk, Morten (red.) (2008). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).  ISBN 978-82-8081-112-7.  217 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjerrum, Lars & Lindbæk, Morten (2015). Which treatment strategy for women with symptoms of urinary tract infection. BMJ (British Medical Journal).  ISSN 0959-8146.  351, s 6888- 6888
 • Steinbakk, Martin; Sunde, Marianne; Urdal, Anne Margrete; Barkbu, Kjersti Nilsen; Sørum, Henning; Lunestad, Bjørn Tore; Bonhorst, Janne Øvrebø; Nielsen, Kaare Magne; Lindbæk, Morten & Bjørnholt, Jørgen (2014). Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Rapport fra tverrsektoriell ekspertgruppe . Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjerrum, Lars; Cordoba Correa, GC; Llor, Carl & Lindbæk, Morten (2013). Lower threshold for rapid antigen detection testing in patients with sore throats would reduce antibiotic use. BMJ (British Medical Journal).  ISSN 0959-8146.  347 . doi: 10.1136/bmj.f7055
 • Gjelstad, Svein & Lindbæk, Morten (2013). Prognosis of respiratory tract infections in primary care. BMJ (British Medical Journal).  ISSN 0959-8146.  347 . doi: 10.1136/bmj.f7185
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2013). Effekt av rehabilitering av eldre i to ulike modeller i primærhelsetjenesten - en åpen, prospektiv, sammenliknende observasjonsstudie.
 • kallestrup, Per; Schriver, Michael; Lindbæk, Morten & Hjortdahl, Per (2013). "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together": a call for a Nordic engagement in the development of family medicine in Africa. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  31(4), s 183- 184 . doi: 10.3109/02813432.2013.838340
 • Lindbæk, Morten; Jensen, Siri; Eliassen, Knut Eirik; Fetveit, Arne; Grude, Nils; Berild, Dag & Hjortdahl, Per (2013). New guidelines for use of antibiotics in the primary health care service. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2013). Somatisk sykelighet blant opioidavhengige før, under og etter legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Gjelstad, Svein & Lindbæk, Morten (2012). Variations in Norwegian GPs' antibiotic prescription habits for respiratory tract infections.
 • Gjelstad, Svein; Straand, Jørund; Lindbæk, Morten & Dalen, Ingvild (2012). Kan fastlegenes forskrivningsvaner endres? Kollegabasert terapiveiledning (KTV-prosjektet).
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Effekt av rehabilitering av eldre i kommunalt senter versus i korttidsplasser på sykehjem - en åpen prospektiv observasjonsstudie.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Effekt av rehabilitering av eldre i kommunalt senter versus i korttidsplasser på sykehjem - en åpen prospektiv observasjonsstudie.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Effekten av tverrfaglig døgnbasert rehabilitering av eldre i to ulike modeller i primærhelsetjenesten - en åpen prospektiv sammenliknende studie og en oppfølgingsstudie.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Funksjon, institusjonalisering, død og kostnadsanalyse 18 måneder etter rehabilitering av eldre i to ulike modeller i primærhelsetjenesten.
 • Johansen, Inger; Lindbæk, Morten; Stanghelle, Johan K & Brekke, Mette (2012). Multidisciplinary Primary Care rehabilitation of older patients is better in Dedicated Inpatient Rehabilitation, PCDIR, compared to in Nursing Home Rehabilitation, PCNHR. An open comparative study.
 • Lindbæk, Morten (2012). Hvordan behandle akutt sinusitt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132, s 128
 • Lindbæk, Morten & Førde, Reidun (2012). Virksom antibiotika – et samfunnsansvar. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Skeie, Ivar; Waal, Helge; Brekke, Mette & Lindbæk, Morten (2012). Somatic morbidity among dependent opioid users before, during and after opioid maintenance treatment Longitudinal cohort studies of acute and subacute disease incidents.
 • Olaussen, Morten; Holmedal, Øystein; Lindbæk, Morten & Brage, Søren Karl (2011). Physiotherapy with corticosteroid injection for acute lateral epicondylitis: a randomised, placebo-controlled study.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2011). HVORDAN VURDERER OPIOIDAVHENGIGE EGEN HELSE OG LIVSKVALITET OG FORHOLDET TIL HELSEVESEN OG ALLMENNLEGE FØR, UNDER OG ETTER LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING?.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2011). Health related quality of life and self perceived relation to health care services among dependent opioid users before, during and after maintenance treatment.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2011). Somatisk sykelighet hos pasienter som avslutter LAR.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2011). State of health, quality of life and access to health care before, during and after opioid maintenance treatment.
 • Berild, Dag & Lindbæk, Morten (2010). Antibiotikabruk til bekymring :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(20), s 2010
 • Hjerkinn, Bjørg; Lindbæk, Morten & Rosvold, Elin Olaug (2010). Neuropsychological development and behavioural assessment of children of substance abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway.
 • Hjerkinn, Bjørg; Lindbæk, Morten & Rosvold, Elin Olaug (2010). Neuropsychological development and behavioural assessment of children of substance abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway. Utposten.  ISSN 0800-5680.
 • Hjerkinn, Bjørg; Lindbæk, Morten; Rosvold, Elin Olaug & Skogemo, Idar (2010). Neuropsychological screening and behaviour assessment of children of substance abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Romøren, Maria & Lindbæk, Morten (2010). Safety of macrolides during pregnancy – with special focus on erythromycin and congenital heart malformations.
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2010). Somatic Morbidity Increases After Termination of Opioid Maintenance Treatment.
 • Hjerkinn, Bjørg; Rosvold, Elin Olaug & Lindbæk, Morten (2009). Neonatal findings among children of substance abusing women attending a Special Child Welfare Clinic in Norway.
 • Rørtveit, Sverre; Tolaas, Erlend; Eliassen, Knut Eirik & Lindbæk, Morten (2009). S. Rørtveit og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(6), s 540- 541
 • Skeie, Ivar; Lindbæk, Morten; Brekke, Mette & Waal, Helge (2009). Does Opioid Maintenance Treatment with methadone or buprenorphine reduce the burden of somatic disease among opioid addicts?.
 • Tufte, Elisabeth; Enger, Siw; Lagerløv, Per; Lindbæk, Morten & Nordeng, Hedvig M Egeland (2009). Mastitis among breast feeding women – causes, consequences and management.
 • Straand, Jørund; Gradmann, Christoph; Lindbæk, Morten & Simonsen, Gunnar Skov (2008). Antibiotic Development and Resistance, In Harald Kristian Heggenhougen & Stella R. Quah (ed.),  International Encyclopedia of Public Health.  Elsevier.  ISBN 978-0122272257.  Kapittel.  s 200 - 211
 • Eliassen, Knut Eirik; Lindbæk, Morten; Berlid, Dag; Hjortdahl, Per & Fetveit, Arne (2008). Førstevalgsbehandling for erythema migrans er fortsatt penicillin. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  14(128), s 1681- 1681
 • Lindbæk, Morten & Butler, CC (2008). Antibiotics for sinusitis-like symptoms in primary care. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  371
 • Skeie, Ivar; Waal, Helge; Lindbæk, Morten & Brekke, Mette (2008). Patients in Opioid Maintenance Treatment (OMT) with persistent problematic use of illegal drugs and alcohol - Does OMT reduce the burden of somatic disease among Opioid addicts?.
 • Brænd, Anja Maria Lyche; Gran, Sarah Frandsen & Lindbæk, Morten (2007). From EuroPEP to StudPEP: Using a GP quality improvement tool for educational purposes.
 • Lindbæk, Morten (2007). Acute sinusitis - To treat or not to treat?. Journal of the American Medical Association (JAMA).  ISSN 0098-7484.  298, s 2543- 2544
 • Lindbæk, Morten (2007). Antibiotika i barnehagen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127, s 2923- 2923
 • Lindbæk, Morten (2007). Prompt insertion of tympanostomy tubes in infants and toddlers with persistent middle ear effusion did not improve developmental outcomes at 9-11 years of age. Evidence-Based Medicine.  ISSN 1356-5524.  12, s 80- 80
 • Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten & Waal, Helge (2007). Somatic health among heroin addicts before and during Opioid Maintenance Treatment - a retrospective cohort study.
 • Brænd, AM; Gran, SF & Lindbæk, Morten (2006). Patients a useful resource when evaluating medical students?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 15. apr. 2014 10:10